Usuwanie azbestu. Złóż wniosek

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu, Gmina Ustronie Morskie przyjmuje zgłoszenia od osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

 

W celu pozyskania środków należy złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, w godz. 7.30-15.30
do 16 lutego 2024 r. Wniosek może zostać również wysłany pocztą lub ePUAP.
Złożone wnioski posłużą do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a następnie do opracowania przez gminę wniosku o dofinansowanie.
Warunki udzielenia dotacji:
– Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego w całości pokrywa właściciel nieruchomości.
– Dopuszcza się złożenie wniosku na usunięcie azbestu, który został zdemontowany przed ogłoszeniem naboru wniosków.
– W przypadku demontażu azbestu, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania dokumentów formalnych umożliwiających jego przeprowadzenie
(w zależności od rodzaju nieruchomości i zakresu planowanych działań: pozwolenie na budowę / pozwolenie na rozbiórkę / brak sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych).

 

upload/file/wniosek_o_usuniecie.pdf

 

 

Foto: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments