UG Ustronie Morskie zachęca do wzięcia udzału w konsultacjach

Do 20 listopada potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi. Dotyczy to również innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zapraszamy do zapoznania sie z projektem Programu na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117712 oraz tutaj.

Swoje opinie i uwagi można składać do 20 listopada:

– osobiście w Urzędzie Gminy;

– przesyłać pocztą tradycyjną;

– lub pocztą elektroniczną na adres informacja.publiczna@ustronie-morskie.pl

Program jest wyjściową do wszelkich podejmowanych działań mających na celu rozwój aktywności społeczności skupionej w podmiotach III sektora. Dzięki zawartym w Programie treściom możliwa jest realizacja zadań samorządu przez organizacje pozarządowe oraz rozwijanie potencjału aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Zależy nam na rozwoju podmiotów społecznych z terenu gminy poprzez wspieranie procesu pogłębiania ich profesjonalizacji.

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments