Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego

W środę 7 lipca 2021 roku podczas zwołanej konferencji z dziennikarzami starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

 

W 2021 roku egzamin maturalny w sesji głównej został przeprowadzony w terminie od 4 do 21 maja 2021 roku, w tym: część pisemna od 4 do 20 maja, a część ustna od 19 do 21 maja 2021 roku. Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach od 1 do 16 czerwca 2021 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, egzaminy zarówno w sesji głównej, jak i dodatkowej odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało o zmniejszeniu wymagań egzaminacyjnych w 2021 roku.

5 lipca 2021 roku zostały ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Średnia zdawalność w kraju wyniosła 74,5%, w województwie zachodniopomorskim 70%, w szkołach prowadzonych przez powiat kołobrzeski (bez szkół niepublicznych) 67,84%.

Jak mówi starosta Tomasz Tamborski – W powiecie kołobrzeskim do matury przystąpiło 628 osób (319 absolwentów liceum i 309 absolwentów technikum) z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch obowiązkowych w latach przedpandemicznych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W naszym powiecie takich zdających było 6 (4 z liceum i 2 z technikum) w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. W szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym średnia zdawalność była wyższa, niż w roku ubiegłym tylko w Zespole Szkół Morskich i w technikum informatycznym w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Średnia zdawalność w pozostałych szkołach jest niższa. Najniższy wynik matury był w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, najwyższy w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Liczba absolwentów, którzy zdali maturę to 449 osób, natomiast 137 absolwentów jest uprawnionych do poprawki matury w sierpniu. 42 tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, co wiąże się z brakiem możliwości poprawki matury w tym roku.

Szczegółowe wyniki egzaminacyjne w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego

W 2021 roku osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie musiały także obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Aby zdać maturę, abiturient musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 24 sierpnia 2021 roku.‎ Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok. 10 września 2021 roku, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zostaną ogłoszone ostateczne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające egzaminy poprawkowe.

Źródło: Powiat Kołobrzeski

 

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments