Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2021 w zakresie bezpieczeństwa

więcej