Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na

więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2021 w zakresie bezpieczeństwa

więcej