Regionalne Centrum Kryzysowe w Kołobrzegu otwarte [FOTO]

W tym miejscu mieszkanki i mieszkańcy Pomorza Zachodniego otrzymają pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie dostępne będzie też mobilnie – w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania. W czwartek, 26 sierpnia 2021 r. odbyło się oficjalnego otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kołobrzegu. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim Dorota Rybarska-Jarosz oraz zastępca dyrektora ROPS Shivan Fate. 

 

Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. To właśnie w tych punktach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. To ważne, ponieważ udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu sytuacjach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to nasza odpowiedź na współczesne realia. Pomoc zaplanowana jest w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Coraz więcej osób cierpi z powodu problemów natury psychologicznej, a dostępność do usług specjalistycznych jest niestety niewystarczająca – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

 

Realizowany przez samorząd województwa projekt ma zapewnić wysokiej jakości usługi wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji, szczególnie w miejscach, gdzie występuje niewystarczająca dostępność do usług społecznych związanych m.in. z profilaktyką i ochroną zdrowia psychicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano utworzenie 6 punktów – Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie już są realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej. W Kołobrzegu od lutego z takiego wsparcia skorzystało 140 osób. Oprócz punktów stacjonarnych w każdym centrum pracują zespoły mobilne, które służą wsparciem na miejscu zdarzenia bądź w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu zaplanowano też animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego. W najbliższym czasie w Kołobrzegu, na prośbę rodziców, zaplanowano warsztaty związane z przeciwdziałaniem agresji wśród młodzieży.

Osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy w RCK w Kołobrzegu powinny skontaktować się z PCPR przy ul. Grottgera 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 20.00. Wsparcie w miarę potrzeb udzielane jest też w terenie, dzięki powołaniu zespołów mobilnych. Możliwy jest też kontakt telefoniczny poprzez sekretariat PCPR Kołobrzeg – 94 31 080 20. Koordynatorką projektu jest Ewa Paśka-Koschel.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

 

Foto.: WZP

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments