Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W czwartek 5 marca 2020 roku w sali konferencyjnej kołobrzeskiego szpitala obradowała Rada Społeczna Szpitala w Kołobrzegu.

 

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala otworzył przewodniczący Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, który na wstępie złożył gratulacje nowo wybranej Dyrektor Szpitala Pani Małgorzacie Grubeckiej, w ostatnim czasie pełniącej obowiązki szefa szpitala. Rada Społeczna jest organem inicjującym, wnioskującym i opiniodawczym oraz organem doradczym Dyrektora. Podczas obrad członkowie rady podjęli następujące uchwały w sprawie:

  • wyrażenia opinii do planu finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na rok 2020,
  • przedstawienia opinii do planu inwestycji oraz planu zakupów aparatury medycznej i sprzętu medycznego na rok 2020,
  • wyrażenia opinii w przedmiocie zaciągnięcia przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu kredytu inwestycyjnego do kwoty 5.000.000,00 zł na finansowanie projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”,
  • wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia środka trwałego w postaci sprzętu medycznego – tomografu komputerowego – w drodze przetargu publicznego,
  • wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia środka trwałego w postaci pojazdu mechanicznego – samochodu specjalnego sanitarnego – w drodze przetargu publicznego,
  • wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci sprzętu medycznego.

 

Fot. Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments