Kołobrzeg ze wsparciem dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że do grudnia 2022 roku realizuje program osłonowy Gminy Miasto Kołobrzeg realizowany w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022.

 

Cel programu
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość za pośrednictwem teleopaski (teleopieka).

Warunki udziału w programie
Z usługi teleopieki korzystać mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • są mieszkańcami Kołobrzegu
 • są w wieku 65 lub więcej lat
 • mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia
 • prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie
 • odpowiadającym potrzebom seniora.

 

 

Udział w programie wymaga podania wszystkich danych osobowych, które są niezbędne do objęcia seniora usługą opieki na odległość. Odmowa podania danych wyklucza świadczenie teleopieki.

Weryfikacji spełnienia kryteriów uczestnictwa w programie dokonają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie zgłoszeń składanych przez seniorów. Uczestnictwo w programie następuje w kolejności składania zgłoszeń.

Usługa teleopieki jest nieodpłatna, a udzielenie wsparcia nie zależy od wysokości dochodów seniora (w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

 

Zgłoszenia do udziału w programie

 

Zgłoszenia składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15:

 • osobiście w godzinach od 7.30 do 15.30 – sekretariat, pok.116 lub skrzynka podawcza w holu głównym
  lub
 • elektronicznie na e-mail: sekretariat@mops.kolobrzeg.pl

Informację o potrzebie objęcia usługą opieki na odległość można zgłaszać telefonicznie:

 • w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w godzinach od 7.30 do 15.30 nr telefonu 94 35 52 300 (sekretariat)
  lub
 • przez ogólnopolską infolinię – nr telefonu 22 505 11 11.

W takiej sytuacji pracownik MOPS w Kołobrzegu skontaktuje się telefonicznie z seniorem w celu ustalenia terminu złożenia zgłoszenia.

 

Program osłonowy jest realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów 2022.

 

Foto: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments