Kolejne środki dla Domów Pomocy

W piątek 27 listopada 2020 roku została podpisana kolejna umowa na realizację projektu “Razem dla DPS”, w ramach którego Powiat Kołobrzeski wnioskował o środki finansowe dla Domów Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

 

 

Jak mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski„Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Pracownicy DPS-ów, podobnie jak cała kadra medyczna, potrzebują takiego wsparcia. Wniosek Powiatu Kołobrzeskiego o przyznanie dodatkowych środków dla DPS Gościno i DPS Włościbórz został rozpatrzony pozytywnie, a dziś podpisaliśmy umowę na kwotę 265 294,99 złotych, z czego bardzo się cieszę.”

Wysokość środków finansowych dla Domów Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS to:

DPS Gościno: 99.856,52 złotych,
DPS Włościbórz: 165.438,47 złotych.

Dodatkowe wsparcie dla personelu DPS-ów pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Umowę podpisali: członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski i wicestarosta Jacek Kuś.

Na wysokość grantu ma wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników DPS.

Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28 %) oraz budżetu państwa (15,72 %). Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.

 

 

Źródło.: Powiat KołobrzeskiKomentarze

avatar