Wzory deklaracji oraz obowiązek złożenia nowych na 2021

Wzory deklaracji oraz obowiązek złożenia nowych deklaracji na rok 2021.

 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

20,00 zł – opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego
2,50 zł – za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym
1,00 zł – miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Przewidziane są ulgi dla mieszkańców:
Rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny będzie mogła skorzystać z ulgi, wówczas stawki opłat wyniosą:
20,00 zł – opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego
2,00 zł – za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym

Gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zapłaci tylko stawkę opłaty:
2,50 zł – za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym
Jeżeli nieruchomość będzie posiadała kompostownik przydomowy (tylko budynki mieszkalne jednorodzinne)
Opłata miesięczna zostanie zminusowana o 1,00 złoty

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów stosuje się stawki opłat w następującej wysokości:

40,00 zł – opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego
5,00 zł – za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym
2,00 zł – miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

GDZIE MOŻNA POBRAĆ DEKLARACJE:

Ratusz Miejski
Urząd Miasta Kołobrzeg Biuro Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 12
Strona internetowa: www.zielony.kolobrzeg.eu
na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJE:

Ratusz Miejski
Urząd Miasta Kołobrzeg Biuro Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 12
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
Platforma ePUAP
Wzory wypełnienia deklaracji dostępne są na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu

 

 

Źródło.: UM KołobrzegKomentarze

avatar