Ul. Ku Słońcu – trwają prace [FOTO]

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. “Rozbudowa drogi nr 871022Z w miejscowościach Ustronie Morskie (ul. Ku Słońcu) oraz Kukinka”. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na przełom maja i czerwca 2023 roku. Przypominamy, że w ramach robót wykonywane są w Ustroniu Morskim: jezdnia o szerokości 6,0 m posiadająca 2 pasy ruchu o szerokości 3,0 m; droga w Kukince: jezdnia o szerokości 5,5 m posiadająca 2 pasy ruchu o szerokości 2,75 m, dodatkowo wykonane będą dwa bezpieczne przejścia dla pieszych.

 

 

W ramach projektu, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu na projektowanych drogach biorąc jednocześnie pod uwagę duże natężenie ruchu na odcinku stanowiącym przedmiot wniosku,  przewidziano rozwiązania dot. zarządzania prędkością wynikające z Rekomendacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzez:

– wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych

– wykonanie progów zwalniających płytowych

– zastosowanie lokalnego ograniczenia prędkości do 30 km/h

Dodatkowo trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 871022 Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustroniu Morskim i droga w m. Kukinka), oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324 Z (w m. Kukinka).

Łączna wartość obu tych zadań to kwota ponad 16 milionów złotych.

Zadania dofinansowane są środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzeska – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

 

Źródło, Foto: Gmina Ustronie Morskie 

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments