Test Coopera- dla wszystkich. Czym jest i na czym polega?

Celem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja biegania wśród mieszkańców Kołobrzegu, upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm.


Organizator: Stowarzyszenie Bieg Zaślubin, Kolegium Sędziów przy Zachodniopomorskim Związku Lekkiej Atletyki. Koordynator biegu – RYSZARD KALICIŃSKI, tel. + 48 605661 480. Test Coopera odbędzie się 03.10.2019 r. od godz. 16:00 na Stadionie im. Michała Barty przy ul. Śliwińskiego. Biuro Zawodów czynne w dniu imprezy od 15:30 do zakończenia zawodów.

Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu – uczestnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans.

UCZESTNICTWO

 • Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich (na podstawie złożonych deklaracji).
 • W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze Zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów najpóźniej 20 minut przed wyznaczonym startem.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu.
 • Udział w Teście jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA

 • Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Test Coopera otrzymają imienny certyfikat potwierdzający pokonany dystans i butelkę wody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Na temat wszelkich zmian w związku z imprezą organizator będzie informował na stronie www.bieg.kolobrzeg.pl
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator zapewnienia opiekę medycznej podczas biegu.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z
 • przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). I są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Bieg Zaślubin ul. Jagiellońska 15/7, 78-100 Kołobrzeg
 • Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Do zobaczenia na bieżni!

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments