Nowy prezes spółki Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska

Pan Jacek Kurzaj został wybrany przez radę nadzorczą na prezesa spółki Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

więcej