Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska wydała Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I

więcej