Stawiają na praktyczną naukę zawodu. Nowy sprzęt w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu

Nie tylko wiedza związana z obsługą maszyn i instalacji okrętowych, ale i zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu zyska nowe urządzenie do nauki przedmiotów zawodowych. Korzystać z niego będą przyszli mechanicy okrętowi. Zakup możliwy jest dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W środę, 8 września została zawarta umowa gwarantująca przekazanie dotacji.

 

 

Przyznana dotacja pozwoli na zakup odolejacza wód zęzowych, a więc sprzętu do oczyszczania wody zęzowej. Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych uczyć się będą jak uruchomić i sprawować nadzór nad urządzeniem w czasie pracy. Zaplanowano też otwarte zajęcia edukacyjno-szkoleniowe oraz prezentacje o sposobach zapobiegania i walki z zanieczyszczeniami wód morskich i rzecznych.

– Nie tylko solidna wiedza teoretyczna, ale i praktyczne umiejętności są gwarancją dobrze płatnej pracy, dlatego cieszę się, że Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu inwestuje w nowy sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Umowa opiewająca na kwotę 45 tys. zł (co stanowi 85% pomocy) została zawarta 8 września 2021 r. Podpis na dokumentach złożyli: członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy Lech Pieczyński. W spotkaniu uczestniczył też wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś oraz dyrektor biura SRLGD „Morze i Parsęta” Tomasz Groblo.

 

– Szkoła zyska rzeczywisty sprzęt, który uczniowie klas mechanicznych i nawigacyjnych spotkają w pracy zawodowej już na statku. Wierzę, że będzie nam służył bardzo długo  – mówi dyrektor Lech Pieczyński.

Dofinansowanie przyznano w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

0 0 votes
Article Rating


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments