Podpisano umowa na dotację dla Muzeum na prace konserwatorskie

W piątek 3 lipca 2020 roku w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu została podpisana umowa na dotację celową dla Muzeum na prace konserwatorskie XV w. Kamienicy Kupieckiej.

 

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotację celową w kwocie 25 000 złotych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. “Wykonanie ekspertyzy technicznej oficyny XV w. Kamienicy Kupieckiej ze wskazaniem zaleceń co do sposobu wykonania koniecznych napraw oraz opracowanie programu prac konserwatorskich”. Termin końcowy wykonania zadania określony został na dzień 30 listopada 2020 roku.

 

W obecności Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego umowę o dofinansowanie podpisali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, reprezentująca Województwo Zachodniopomorskie oraz Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz. “Uzyskane dofinansowanie pozwoli w trybie pilnym opracować program prac konserwatorskich dla ceglanych powierzchni ścian zewnętrznych obiektu z uwagi na stwierdzony postępujący stan destrukcji cegły na elewacjach zewnętrznych, cementowe uzupełnienia, ubytki, pęknięcia w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie” – mówi Starosta Kołobrzeski.

 

XV w. Kamienica Kupiecka wraz z oficyną posiadają ogromną wartość historyczną i kulturową dla całego naszego regionu. Jest jedynym zachowanym zabytkiem późnogotyckiej architektury w regionie i znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Jest częścią oddziału muzeum – Oddział Dzieje Oręża Polskiego i obecnie udostępniana jest na wystawy czasowe.

\

Kamienica, czyli tzw. Dom Schliffenów została wybudowana w XV w. W latach 40-tych XVI w. przebudowana. W XVII w. dobudowano do Kamienicy budynek piętrowej oficyny z użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Część niepodpiwniczona jest posadowiona na ławie wykonanej z kamieni na zaprawie wapiennej. Podczas wojny zniszczona a w latach 1957-63 została odbudowana i przekazana na rzecz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. W latach 70-tych XX w. do oficyny dobudowano pawilon wystawienniczy.

 

Na początku lat 90. miał miejsce kolejny remont. Usunięto od strony południowej dobudowaną wcześniej ścianę z klinkieru, odsłonięto i zabezpieczono zabytkową cegłę, przebudowano szczyt kamienicy od zaplecza. Który po wojnie błędnie zrekonstruowano oraz wzmocniono szczyt oficyny.

 

Fot.:  Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments