Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt edukacyjny “ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt edukacyjny “ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH/GESUNDE KINDER IN GESUNDE KOMMUNEN” współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

 

Celem projektu jest wdrożenie transgranicznego programu edukacyjnego, promującego zdrowy styl życia wśród dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęły naukę w I klasach szkół podstawowych na terenie czterech gmin województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Gmina Stepnica, Gmina Goleniów) oraz II klasach szkół podstawowych z Miasta Schwedt/Odrą. Opiekę naukową i szkoleniową na realizacją projektu pełni Europejska Akademia Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii (ESAB) z siedzibą w Poczdamie, która jest również partnerem projektu.

Rezultaty jakie zamierzają osiągnąć partnerzy projektu:

 1.  zmniejszenia nadwagi wśród uczniów,
 2.  zwiększenie aktywności ruchowej dzieci,
 3.  wyrobienie u uczniów nawyków poprawnego (prawidłowego, racjonalnego) żywienia,
 4.  wymiana doświadczeń i informacji niemieckiej i polskiej kadry pedagogicznej i trenerskiej, rodziców i uczniów,
 5.  zaangażowanie rodziców w działania na rzecz zdrowia ich dzieci (zdrowe odżywianie i aktywność ruchowa),
 6.  poznanie wybranych zdrowych, regionalnych potraw polskich i niemieckich ,
 7. poznanie przygranicznych miejscowości poprzez organizowanie przez każdego partnera zawodów sportowych (mini olimpiad).

W tym celu zaplanowaliśmy następujące działania:

 1. przeprowadzenie 4 testów motorycznych dla dzieci, z określeniem dla każdego uczestnika wskaźnika BMI;
 2. projekt przewiduje, że oprócz 3 godzin w tyg. obowiązkowych zajęć ruchowych realizowanych w ramach podstawy programowej, każde dziecko uczestniczące w projekcie będzie miało możliwość skorzystania z dodatkowych 2 godzin zajęć ruchowych (2 x 45 min), które będą prowadzone przez nauczyciela szkoły, dzięki czemu wszystkie dzieci objęte projektem, będą miały możliwość uczestniczenia w 5 godz. zajęć ruchowych w tygodniu;
 3. dla każdej klasy raz w m-cu w wymiarze 1 godz. (60 min.) prowadzone będą zajęcia z dietetykami, lekarzami, instruktorami fitness, terapeutami, dotyczące: zasad zdrowego odżywiania, nadwagi i jej wpływu na zdrowie człowieka, aktywności jako sposobu spędzania wolnego czasu, uzależnienia od mediów itp., do zajęć tych chcemy aktywnie włączać rodziców, aby edukować ich na temat prawidłowego odżywiania swoich dzieci, planujemy również z udział rodziców we wspólnych zajęciach ruchowych prowadzonych przez instruktorów fitness;
 4. organizację 5 międzynarodowych zawodów sportowych, które będą odbywały się u każdego z partnerów projektu;
 5. uczestnictwo dzieci w tzw. “aktywnych przerwach”.

Ponadto Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza w 6 szkołach podstawowych które uczestniczą w projekcie:

 1. doposażyć istniejące place zabaw o urządzenia zabawowe, które będą służyły uczniom uczestniczącym w realizacji projektu;
 2. wyposażyć szkoły w sale dietetyczne, które pozwolą na prowadzenie praktycznych zajęć tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania i przygotowania posiłków, do których mają być również włączani rodzice, wspólnie ze swoimi dziećmi będą przygotowywać zdrowe posiłki i napoje (sałatki, surówki, kanapki, soki owocowe i warzywne), sale dietetyczne mają być wyposażone zarówno w urządzenia kuchenne, sprzęt kuchenny i meble kuchenne.
 3. uzupełnić wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt sportowy.

Realizatorzy projektu w Gminie Miasto Kołobrzeg:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich, ul. Łopuskiego 15,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Kupiecka 1,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Poznańska 9,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt ż. w. Konstantego Maciejewicza, ul. Bogusława X 22,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Lwowska 7.

Pierwotna wartość projektu: 1 300 689,49 EUR, z tego:

 • dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 105 586,05 EUR,
 • środki własne partnerów projektu – 195 103,44 EUR

Aktualna całkowita wartość projektu: 1 824 095,49 EUR, z tego:

 • dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 550 481,15 EUR,
 • środki własne partnerów projektu – 273 614,34 EUR.

Wartość projektu realizowana przez Gminę Miasto Kołobrzeg – 460 330,00 EUR, z tego:

 • dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 391 280,50 EUR,
 • środki własne Gminy Miasto Kołobrzeg – 69 049,50 EUR.

Czas realizacji projektu: od 1.09.2017 r. do 30.06.2022 r.

Na podkreślenie zasługuje to, iż Gmina Miasto Kołobrzeg w projekcie pełni rolę LIDERA PROJEKTU.

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments