2021.02.24 XXIII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

PORZĄDEK OBRAD XXIII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu, 24 lutego 2021 roku, godz. 10.00

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/20 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
  a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
  b) Zapoznanie z zasadami głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
  c) Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu – Nr druku 180.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – Nr druku 174
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2021 rok – Nr druku 175
  c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2021 –2027 – Nr druku 176
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dygowo w roku 2021 – Nr druku 177
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2021 – Nr druku 178
  f) w sprawie rozpatrzenia petycji – Nr druku 179
 5. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania radnych.
 11. Wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Kołobrzegu
Ryszard Szufel

 

 

 

Źródło.: Powiat Kołobrzeski

Foto.: ArchiwumKomentarze

avatar