Zmiany w systemie Darmowej Pomocy Prawnej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 

 

Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązujące od 16 maja 2020 r. Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wprowadzono również regulację, której celem jest zapewnienie równomiernych zapisów na dyżury w prowadzonych w danych powiatach punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzmocnione też zostało bezpieczeństwo i tajemnica udzielonej pomocy. Umożliwiono osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kołobrzeskiego. Szczegółowe dane dotyczące darmowej pomocy prawnej znajdują się na stronie internetowej BIP Powiatu (https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/12594926) w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

W razie pytań szczegółowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 94/354-77-29 oraz pod adresem m.szymanska@powiat.kolobrzeg.pl

Jednocześnie nadal obowiązuje ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu porad i pomocy prawnej wyłącznie przez telefon oraz w drodze korespondencji elektronicznej.

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób będzie przebiegać analogicznie, jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór wniosku w postaci elektronicznej (szablon dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieopłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Wzór wniosku w postaci elektronicznej (szablon dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieopłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Dostępność świadczeń:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58  tel. 694 867 641

 

Fot.: Archiwum 

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments