Zarzuty za wyrządzenie Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin S.A.

Na polecenie prokuratora w dniach 9 i 10 lipca 2019 r. zatrzymano 7 osób, którzy po doprowadzaniu do Prokuratury usłyszeli zarzuty. Wśród zatrzymanych jest prezes fundacji Łukasz B. oraz radca prawny i doradca podatkowy Michał D. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty tzw. prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk. Ponadto sześciu zatrzymanych usłyszało zarzuty popełnienia oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 294 par. 1 kk w zw. z art. 65 par. 1 kk.

Podejrzanym grozi kara łączna do 15 lat pozbawiania wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50 do 500 tysięcy złotych, zakazy opuszczania kraju, dozory Policji połączone z zakazami kontaktowania się z określonymi osobami.

Na poczet grożących kar i obowiązku naprawienia szkody prokurator dokonał zabezpieczenia mienia w postaci nieruchomości o wartości 1,8 miliona złotych.

Usługi reklamowe i szkoda w wysokości ok. 2 milionów złotych

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że fundacja podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych z Zakładami Chemicznymi.

W toku postępowania przeprowadzono analizę dokumentacji Fundacji All Sports Promotion, jak również dokumentacji innych podmiotów oraz analizę wzajemnych przepływów finansowych. W ich wyniku potwierdzono, iż część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion (działającą w imieniu AZS Koszalin S.A.) nie trafiała do AZS Koszalin S.A. Środki te zostały przelane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników. W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Zakłady Chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych.

Przedmiotowy wątek wyodrębniono z tzw. afery melioracyjnej, w której 3.07.2019 roku skierowano akt oskarżenia.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments