XXXVII Sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim

W czwartek 24 czerwca odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Początek obrad w sali konferencyjnej od godz. 08:30. Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram sesji.

 

Obrady będą transmitowane na żywo: TUTAJ

Zawiadomienie

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołów z
a) XXXVI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17.05.2021r.
3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2021 r. w zakresie:
a) bezpieczeństwa na wodach
b) bezpieczeństwa publicznego
c) imprez artystycznych
d) spraw komunalnych
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Ustronie Morskie za 2020r.”:
a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) debata nad raportem o stanie gminy Ustronie Morskie za 2020r.
1) głos radnych,
2) głos mieszkańców,
c) głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie:
1) Druk nr 1 – w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie – podjęcie uchwały
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020:
a) wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020;
d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
e) Druk nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok – dyskusja, podjęcie uchwały;
f) Druk nr 3 – w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020- dyskusja, podjęcie uchwały;
7. Głos mieszkańców.
8. Przedstawienie projektów uchwał:
a) Druk nr 4 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.- dyskusja, podjęcie uchwały;
b) Druk nr 5 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 – 2030 – dyskusja, podjęcie uchwały;
c) Druk nr 6 – w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów – dyskusja, podjęcie uchwały;
d) Druk nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały;
e) Druk nr 8 – w sprawie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim.– dyskusja, podjęcie uchwały;
f) Druk nr 9 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości– dyskusja, podjęcie uchwały;
9. Informacja o wynikach ekonomiczno – finansowych za 2020 rok gminnych spółek prawa handlowego – Gminna Energia – dyskusja.
10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie
Foto.: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments