XXXII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, iż 25 marca 2021 roku (czwartek) odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która rozpocznie się o godz. 11:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

 

Proponowany porządek obrad:

Sprawy organizacyjne:

  • otwarcie,
  • stwierdzenie quorum,

Przyjęcie protokołów:

  • z XXX Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 lutego 2021r.
  • z XXXI Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 lutego 2021r.

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
Głos mieszkańców.

W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady, tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 24.03.2021 godzina 12:00.

Przedstawienie projektów uchwał:
Druk nr 1 – w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na lata- dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 2 – w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2028- dyskusja, podjęcie uchwały.
Druk nr 3 – w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 6 – w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/246/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat- dyskusja, podjedzie uchwały.

Druk nr 8 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2021.

Druk nr 9 – w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia-dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 10 – w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 11 – w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały- dyskusja, podjęcie uchwały.

  • Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i informacje.
  • Zamknięcie sesji.

 

 

Źródło.: Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments