XXVI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Szanowni Mieszkańcy, 17 grudnia odbędzie sie XXVI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. Sesja transmitowa będzie online https://bit.ly/343Xelg

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu porządek nadchodzących obrad.

Porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołów z XXV Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 listopada 2020r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
4. Głos mieszkańców. W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 16.12.2020 godzina 12:00.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021 – dyskusja, podjęcie uchwały.
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2026. – dyskusja, podjęcie uchwały;
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 roku . dyskusja, podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej w Ustroniu Morskim z kontroli wykonania dokumentacji projektowej i celowość jej wydatkowania przy braku jej realizacji.
7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim z kontroli na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca wykonania linii energetycznej przy ulicy Wczasowej w Sianożętach i przy ulicy Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments