XXIV sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu 7 kwietnia 2021 roku, godz. 10.00.

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/21 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2021 rok – Nr druku 182
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2021–2027 – Nr druku 183
  c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego – Nr druku 184
  d) w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości – Nr druku 185
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
 5. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu kołobrzeskiego.
 6. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania radnych.
 11. Wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Źródło.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments