XLIV sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

XLIV sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu 4 kwietnia 2023 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Katedralnej 12 w Kołobrzegu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/23 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok – Nr druku 305
  b) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok – Nr druku 306
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2023 – Nr druku 307
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie w roku 2023 – Nr druku 308
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – Nr druku 309
  f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – Nr druku 310
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu z kontroli i oceny rzeczowo finansowej funkcjonowania Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – Oddziału w Rogowie, w latach 2021-2022.
 6. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania radnych.
 11. Wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Kołobrzegu
Ryszard Szufel

 

Foto: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments