XL Sesja Rady za nami

W czwartek 9 sierpnia 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się XL Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2018–2026w sprawie wyrażenia zgody
  2. na zbycie nieruchomości
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  4. w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kołobrzeskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  5. w sprawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, warunków wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe o godziny doraźnych zastępstw
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2018
  7. w sprawie zmian w planie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu przystąpienia i realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 201 -2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy, w celu realizacji projektu pn. „Obiekt 3001 – rekonstrukcja i przystosowanie na cele turystyczno-edukacyjne dawnych magazynów broni jądrowej w Podborsku wraz z rozbudową części wystawienniczej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu”
    w sprawie rozpatrzenia skargi.
0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments