Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie na rok 2018/2019

W czwartek 5 lipca 2018 roku podczas konferencji prasowej Starosta Kołobrzeski przedstawił wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2018/2019.

Nabór prowadzony był w powiecie elektronicznie w dniach od 9 maja do 19 czerwca 2018 roku, za pomocą aplikacji firmy Vulcan. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski podkreślił, iż wyniki tegorocznej rekrutacji należy uznać za zadowalające, biorąc pod uwagę fakt, iż w systemie ze względu na niż demograficzny, pojawiło się ok. 10 % mniej uczniów, w porównaniu do ostatnich dwóch- trzech lat.

Łącznie w powiecie przydzielono 850 kandydatów do 30 utworzonych oddziałów. Z zakwalifikowanych do udziału w rekrutacji 901 uczniów, pozostało nieprzydzielonych 51 kandydatów, dla których mamy aktualnie 49 wolnych miejsc. Obecnie wolne miejsca pozostały w Branżowej Szkole I stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Należy jednak pamiętać, że po ostatecznej deklaracji kandydatów co do wyboru szkoły, mogą pojawić się pojedyncze wolne miejsca, we wszystkich pozostałych szkołach powiatu. W dniu 6 lipca 2018 roku opublikowane zostaną w szkołach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, a w dniu 11 lipca 2018 roku listy ostatecznie przyjętych kandydatów.

Utworzone oddziały w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Kołobrzeskiego:

  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika – 5 oddziałów, nowością jest to, że wszystkie klasy będą dwujęzyczne z językiem angielskim.
  •  Zespól Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – 5 oddziałów w liceum oraz 1 oddział w Technikum Zawodowym nr 2 (technik informatyk);
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak – 7 oddziałów, w tym: jeden w Technikum Ekonomicznym, dwa w Technikum Hotelarskim oraz cztery oddziały w Technikum Zawodowym nr 1;
  • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy – 4 oddziały, w tym: trzy w Technikum Morskim (2 nawigatorów i 1 mechanik) oraz jeden oddział w Technikum Transportowym (logistyk);
  • Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 3 oddziały w liceum oraz 1 oddział w Technikum lotniskowych służb operacyjnych;
  • Branżowa Szkoła I stopnia im. B. III Krzywoustego – 4 oddziały.

Łącznie utworzono 30 oddziałów z 32 zaplanowanych. Nie udało się utworzyć jednego oddziału w Technikum Morskim oraz jednego oddziału kształcącego w nowym kierunku planowanym w Zespole Szkół w Gościnie, tj. technik mechanik. Brak chętnych kandydatów, nie pozwolił także na utworzenie jednego (z pięciu planowanych) oddziału w szkole branżowej, natomiast utworzono dodatkowo jeden oddział w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza o profilu humanistyczno-psychologicznym.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się klasy w liceach o profilu biologiczno-chemicznym, humanistyczno-psychologicznym oraz matematyczno-fizyczno-informatycznym. W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Rataja w Gościnie najwięcej chętnych zgłosiło akces do klasy o profilu wojskowym. W technikach największą popularnością cieszyły się oddziały kształcące w zawodzie technik informatyk.

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments