W Mięchecinie powstanie przystań kajakowa

Budowa przystani kajakowej w Miechęcinie to inwestycja realizowana dzięki podpisanemu porozumieniu w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”.

 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, dzięki czemu Gmina Dygowo realizuje zadanie z dofinansowaniem na poziomie 85 %.

Powstanie infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa ogólnodostępna, służąca społeczności lokalnej i turystom.

Projekt zakłada budowę elementów małej architektury na powierzchni 1840 metrów kwadratowych i pozostawienie możliwe naturalnego charakteru miejsca.

Po realizacji inwestycji powstanie:
pomost umożliwiający wodowanie kajaków i innych małych jednostek pływających
elementy małej architektury: wiaty – 3 szt. wraz z wyposażeniem, ławostoły – 3 szt., witacze, 2 stanowiska grillowe, elementy placu zabaw
wykonanie i montaż garaży do przechowywania kajaków

 

Źródło.: Gmina Dygowo

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments