Ustronie Morskie: Zakaz dokarmiania dzików

Wójt Gminy Ustronie Morskie przypomina o obowiązującym zakazie dokarmiania dzików oraz konieczności zamykania pojemników z odpadami na terenach prywatnych posesji.

Należy pamiętać, że celowe dokarmianie dzikich zwierząt oraz pozostawianie resztek jedzenia na trawnikach i w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest niewłaściwe i skutkuje nasileniem występowania dzików na terenach zurbanizowanych. Dlatego szczególnie ważne jest wyeliminowanie dokarmiania jakichkolwiek zwierząt, dokonywane poprzez wyrzucanie odpadków żywnościowych w miejscach łatwo dostępnych dla zwierząt dziko żyjących.

Dziki są zwierzętami, które skwapliwie zjadają resztki ludzkiego pożywienia, w tym także chleb i ziarna, którymi wiele osób dokarmia ptaki. Dziki szybko przyzwyczają się do łatwego dostępu do pożywienia i sytuacji, w której są dokarmiane przez ludzi, w związku z tym nie należy pozostawiać odpadków pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dokarmiany dzik przekazuje swoje przyzwyczajenia potomstwu.

Należy zwrócić uwagę, że źródłem pokarmu dla dzików jest także skoszona trawa, opadłe owoce i liście, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne. Kompostowniki, do których trafiają odpady organiczne, należy ustawiać wyłącznie w zamkniętych ogrodach.

Dla zachowania bezpieczeństwa:
1. Nigdy nie należy dokarmiać dzików, wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odpadki te należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach na odpady.
2. Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach – na bieżąco zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków z odpadami obok śmietników.
3. Należy na bieżąco dbać o ogrodzenie, aby wyeliminować możliwość wejścia dzika na posesję.
4. Pod żadnym pozorem nie należy zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych, nie głaskać młodych, nie próbować karmić ich z ręki.
5. Na widok dzików należy zachować spokój i wybrać alternatywną drogę lub postarać się je ominąć zachowując bezpieczną odległość.
6. Spacerując z psem nie wolno puszczać go luzem. Psa należy zawsze trzymać na smyczy, szczególnie w terenie leśnym, gdyż szczekający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika.
7. Nie należy przeganiać dzików w miejsca, z których nie mają ucieczki, gdyż w poczuciu zagrożenia zaatakują.
8. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się telefonicznie z Policją.

Pojawiania się dzików w mieście jest konsekwencją m. in. urbanizacji terenów leśnych i nieużytków rolnych oraz łatwego dostępu do pożywienia.

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie
Foto.: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments