Ustronie Morskie: Opłata miejscowa – informacje

Ze względu na liczne wątpliwości i zgłaszane pytania dotyczące opłaty miejscowej przygotowaliśmy dla Państwa ważne informacje dotyczące tej opłaty.

 

I. Kogo dotyczy opłata miejscowa?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Na terenie Gminy Ustronie Morskie miejscowościami, w których pobiera się opłatę miejscową są: Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo, Olszyna. Stawka opłaty wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Ulgi: emeryci i renciści, dzieci od 3 roku życia do 18 roku życia i młodzież ucząca się do ukończenia 20 lat w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Dzieci do 3 roku życia zwolnione są z opłaty.

 

II. Jaki akt prawny reguluje pobór opłaty?

Obowiązująca Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie:

UCHWAŁA Nr XII/107/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała nakłada obowiązek poboru opłaty miejscowej na inkasentów, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, prowadzące pola kempingowe i namiotowe, właścicieli, dzierżawców i najemców domów gościnnych i kwater prywatnych.

 

III. Jaki jest tryb poboru opłat?

Za pobór opłaty miejscowej, zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej, odpowiedzialny jest wskazany w Uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie inkasent.

 

IV. Czy czynności inkasentów podlegają kontroli?

Gmina Ustronie Morskie ma prawo przeprowadzać postępowania podatkowe dotyczące poboru i rozliczania opłaty miejscowej przez inkasentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Gmina zobowiązana jest wydać decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranej lub pobranej, a niewpłaconej opłaty miejscowej.

 

V. Jakie jest przeznaczenie dochodów z opłat

Dochody z tytułu opłaty miejscowej to ważna pozycja w budżecie gminy, która pozwala na dokonywanie wydatków związanych z jej promocją i rozwojem, co przekłada się na wzrost liczby turystów, a w ślad za tym również i na dochody mieszkańców gminy. Wpływy z opłaty miejscowej są wsparciem dla inwestycji gminnych, które służą turystom i mieszkańcom.

Przypominamy, że 10% pobranej opłaty miejscowej stanowi wynagrodzenie prowizyjne przysługujące inkasentom.

 

VI. Czy muszę osobiście wpłacać zebrane środki?

Nie, w GOSIR już działa elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej Travelhost.

System Travelhost to kompleksowe narzędzie, które służy do pobierania i rozliczania opłaty miejscowej. Działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Do poprawnej eksploatacji system konieczne jest posiadanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome oraz sprzętu spełniającego ich wymagania. Inkasent otrzymuje e-mailem z zaproszeniem do aplikacji, po kliknięciu ”Przyjmij zaproszenie” zostaje przekierowany do formularza zakładania konta w systemie Travelhost. W celu założenia konta należy wypełnić odpowiedni formularz. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Inkasent ma już możliwość rejestracji pobytów, przyjmowania wpłat, przeglądania raportów generowanych automatycznie po każdym okresie rozliczeniowym oraz zmiany hasła. Inkasent może korzystać z aplikacji zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i tabletach oraz komputerach. Ma możliwość pobrania dowodu wpłaty w pliku PDF oraz wyświetlania kuponu rabatowego zarówno w formie QR kodu, jak również ciągu znaków.

Obiekty, które ewidencjonują opłaty poprzez program hotelowy lub kasę fiskalną wpisują do systemu łączną pobraną kwotę. Travelhost spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych i jest zgodny z RODO.

 

Powyższe informacje nie wyczerpują̨ wszystkich aspektów w sprawie poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Na wszystkie pytania dotyczące opłaty miejscowej chętnie odpowie: Małgorzata Iwańczyk.

tel. 94 3515095

e-mail: m.iwanczyk@ustronie-morskie.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

ul. Polna 3

78-111 Ustronie Morskie

 

Źródło.: Ustronie Morskie
Foto.: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments