ul. Kołobrzeska w Grzybowie będzie remontowana [FOTO]

W czwartek 19 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Kołobrzeg została podpisana umowa na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji to 13 420.370,99 złotych, z czego 6 710.185,99 złotych stanowi wkład własny Powiatu Kołobrzeskiego. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 6 710.185,00 zł pozwoli na przebudowę blisko 2,760 km odcinka drogi.

Umowę podpisali: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz oraz reprezentujący Powiat Kołobrzeski Wicestarosta Jacek Kuś oraz Członek Zarządu Mirosław Tessikowski.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycja będzie wieloletnia i rozpocznie się w roku 2019, a zakończy w roku 2021. W dokumentacji projektowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym, zaś przy osiedlu Bałtyk i w km 2+319,9 do km 2+760 zastosowano przekrój półuliczny, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy i wzmocnienia krawędzi jezdni. Na odcinku od ul. Kościelnej, Szkolnej zaprojektowano przesunięcie osi jezdni o ok. 1,0 m w celu poszerzenia chodników po stronie północnej. Projekt obejmuje wykonanie chodników i drogi rowerowej, ciagu pieszo–rowerowego, o zmiennej szerokości. Droga i chodnik oddzielone są od siebie oznakowaniem poziomym i ograniczony poboczem, rowem i pasem zieleni od jezdni. Przed przejściami dla pieszych, na chodnikach, azylach i wzdłuż zatok autobusowych zaprojektowano pas z płytek integracyjnych o szerokości 35 cm. Projekt koryguje położenie istniejących zatok autobusowych, lokalizacja ich dostosowana jest do istniejących przepisów prawa.

Dzięki inwestycji zakończona zostanie kompleksowa przebudowa odcinka drogi Kołobrzeg – Grzybowo.

 

 

Fot. Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments