Uchwała o integracji Miasta z Gminą podjęta

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni zadecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

 

Teraz wniosek, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego zostanie złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uchwała mówi o włączeniu w granice administracyjne Miasta części sołectwa Korzystno – tak zwanego Korzyścienka. To obszar dokładnie 121,74 ha składający się z terenów, które obecnie stanowią między innymi grunty orne, pastwiska, nieużytki i lasy. Na terenie tym znajduje się też jedno gospodarstwo rolne.
Prezydent Miasta Anna Mieczkowska wskazywała na sesji, że kluczowe dla Kołobrzegu jest poszerzenie profilu gospodarczego miasta – „Potrzeba nam terenu na inne działalności niż branża turystyczna”. Co mogło by powstać na przyłączanym obszarze? Przede wszystkim przemysł 4.0 (czyli w dużym uproszczeniu nowoczesne technologie), ale także nieuciążliwe działalności z branż farmaceutycznej i spożywczej, czy branże zaawansowane technologicznie związane z działalnością portu morskiego.

Warto dodać, że teren ten w dużej części użytkowany jest przez spółki miejskie spełniające kluczową rolę w gospodarce komunalnej w regionie powiatu kołobrzeskiego. Włączenie funkcjonującej dziś poza granicami miasta infrastruktury komunalnej w zasób gruntów miejskich wzmocni potencjał gospodarczy tego obszaru, otwierając nowe możliwości. Rozwój przedsiębiorczości w tym regionie to także nowe miejsca pracy – zarówno dla Kołobrzeżan jak i Mieszkańców Gminy.

 

– Wiele miesięcy ciężkiej pracy zespołu. Wniosek o poszerzenie granic administracyjnych Kołobrzegu w pięciu segregatorach. Cieszę się, że większość radnych zagłosowała ZA rozwojem miasta – komentowała Anna Mieczkowska na swoim profilu. – Konieczne jest wzmocnienie potencjału gospodarczego. Potrzeba nam terenu na inne działalności niż branża turystyczna. A rozwój to także nowe miejsca pracy – zarówno dla kołobrzeżan, jak i mieszkańców gminy.

 

Sam wniosek to pięć segregatorów pełnych analiz i danych. Nad jego przygotowaniem pracował zespół złożony z piętnastu osób. Jeszcze w tym tygodniu zostanie złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Foto: Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments