Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W lutym w dniach 18.02-24.02.2019 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który związany jest z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczną realizację przedsięwzięcia zainicjowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oprócz policji włączyły się także: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Straży Granicznej, Naczelna Izba Adwokacka, Naczelna Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Kuratorów Sądowych, Krajowa Rada Komornicza oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Podmioty te dążą do zwiększenia świadomości prawnej osobom, które stały się ofiarą przestępstwa, organizując dyżury specjalistów. Pomoc w formie porad jest bezpłatna, a udzielają jej policjanci, prawnicy, radcy prawni, psycholodzy oraz przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji.

Kim jest osoba pokrzywdzona?

Kodeks karny i inne ustawy zawierają katalog wielu różnorodnych przestępstw, wyjaśniając jaką odpowiedzialność prawną ponosi sprawca tych czynów. W każdej sytuacji popełnienia przestępstwa ochrony i pomocy potrzebuje osoba poszkodowana, czy to w wyniku pobicia, oszustwa, kradzieży, doświadczania przemocy ze strony najbliższych. W myśl art. 49 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa.

Przykładem może być-Przemoc w rodzinie

Pomimo, że dom rodzinny powinien być azylem, istnieją domy, w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Zagrażają im ich najbliżsi – współmałżonek, rodzice, wnuki… Pamiętajmy, iż znęcanie się nad osobami najbliższymi jest przestępstwem i jeśli jesteśmy jego ofiarą mamy prawo szukać pomocy! Ponadto w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pojawia się pojęcie przemocy w rodzinie, którą jest jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażających te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc może przybierać różne formy. O przemocy fizycznej mówimy, gdy sprawca uderza, kopie, popycha, dusi, o przemocy seksualnej, gdy wymusza się pożycie seksualne lub angażuje się dziecko w aktywność seksualną, natomiast przemoc psychiczną charakteryzuje wyśmiewanie, szydzenie, kontrolowanie drugiej osoby i stałe jej krytykowanie. Przemocą jest również niezaspokajanie potrzeb biologicznych i psychicznych osób, za które jesteśmy odpowiedzialni, a także ograniczanie dostępu do wspólnego konta bankowego lub wydzielanie funduszy dla współmałżonka.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!!!

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. i święta 8:00 – 16:00)
w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:
Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;
Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;
Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;
Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się ;
Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;
Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Informujemy, że w dniach 18.02-24.02. 2019 r. w ramach „TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” będą udzielane bezpłatne porady i informacje przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu .

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments