To może spotkać i Ciebie- dowiedz się co zrobić podczas wypadku drogowego

Zdarzenie drogowe (kolizja, wypadek) jest sytuacją, która często wymusza na uczestnikach bądź świadkach konieczność szybkiego, zdecydowanego działania. Co zrobić, gdy jesteśmy uczestnikami lub świadkami zdarzenia drogowego? Jak zgłosić zdarzenie służbom ratunkowym? Jak oznakować miejsce wypadku/kolizji?

 

Wzywanie patrolu Policji

Jeżeli uczestnicy zdarzenia drogowego nie są ranni, mamy do czynienia z tzw. kolizją drogową. W takim przypadku nie trzeba wzywać patrolu Policji. Uczestnicy kolizji, mogą dojść do porozumienia we własnym zakresie. Sprawca kolizji zobowiązany jest napisać poszkodowanemu oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania zdarzenia drogowego. Z takim oświadczeniem należy udać się do ubezpieczyciela i poinformować go o tym, co się stało. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braku porozumienia między stronami, zalecane jest wezwanie na miejsce funkcjonariuszy.

Jednakże, gdy doszło do wypadku drogowego, w którym są osoby ranne, zabite lub podejrzewamy, że popełnione zostało przestępstwo (np. jeden z kierujących uczestniczących w zdarzeniu drogowym jest nietrzeźwy), obligatoryjnie należy wezwać Policję.

Jeśli koniecznym jest wezwanie policjantów proszę pamiętać, że przydatne okazują się w tym przypadku tzw. słupki prowadzące.

Na słupku znajdziemy następujące informacje (w kolejności od góry):

  • numer drogi,
  • kilometr drogi,
  • metry drogi.
  • Informacje, które możemy z nich odczytać, pomagają określić pozycję na drodze i przyspieszyć przyjazd służb ratunkowych.

Należy pamiętać, aby podczas zgłaszania wypadu lub kolizji:

  • stosować się do zaleceń dyspozytora,
  • udzielać odpowiedzi na zadawane pytania,
  • nie rozłączać się w trakcie rozmowy.

 

Co mam zrobić w miejscu zdarzenia drogowego?

Postępowanie na miejscu zdarzenia drogowego jasno określają przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

 

Obowiązki kierującego w razie uczestniczenia w wypadku drogowym

Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku

Sygnalizowanie postoju pojazdu

Art. 50. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku;

2) na pozostałych drogach twardych:

a) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,

b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:

a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,

b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;

2) na pozostałych drogach:

a) poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30–50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,

b) na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

 

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

 

Fot. KPP Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments