Konsultacje dotycząca przebudowy DW 163

Jest to droga wojewódzka, więc inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Zachodniopomorskich Dróg Wojewódzkich w Szczecinie w porozumieniu z Miastem Kołobrzeg.

więcej