Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Kołobrzegu ogłasza nabór

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Kołobrzegu ogłasza nabór do klas VII i VIII na semestr jesienny w roku szkolnym 2019/2020.

Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Bogusława X w Kołobrzegu 22, przyjmowana jest osoba, która:

 • ukończyła 18 lat lub
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży lub
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 15 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację
 • życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy;
 • oraz ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Nauka w szkole trwa 2 lata/4 semestry w klasach VII i VIII.

Oferujemy:

 • naukę umożliwiającą uzupełnienie wykształcenia, w przyjaznej, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności atmosferze,
 • pomoc pedagoga i doradcy zawodowego,
 • nawiązywanie znajomości,
 • naukę w trybie stacjonarnym( tj. w minimum 3 dni w tygodniu ) lub w zaocznym( tj. co 2 tygodnie) w zależności od potrzeb i deklaracji słuchaczy,
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • lekcje prowadzone przez wykwalifikowana kadrę,
 • zajęcia w wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie do szkoły.
 • Oryginał świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły lub świadectwo z szóstej lub siódmej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa z pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum.
 • Odpis aktu urodzenia i nr PESEL.
 • Dwie fotografie (do legitymacji i indeksu).

Dodatkowych informacji dotyczących zapisów udzielamy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 94 35 246 24.

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments