Szkoła nowych możliwości

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych, zbudowana na podwalinach, prowadzonych od dwudziestu pięciu lat przez „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji w Gdańsku, szkół policealnych.

Oferta Studium wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy – obecnie deficyt pracowników w zawodach medycznych wynosi około 25 %, dzięki czemu osoby reprezentujące te zawody mogą spodziewać się wzrostu zarobków i atrakcyjnych pakietów socjalnych.

Funkcjonujące już sześć lat Studium w Koszalinie w sposób elastyczny dostosowuje swoją ofertę do wciąż zmieniającego się rynku pracy .
Z dniem 1 listopada 2018 roku szkoła zmieniła siedzibę na piękny , przestronny budynek przy ulicy Stanisława Dąbka w Koszalinie( na terenie VI LO ) .Zajęcia praktyczne realizowane są w najnowocześniejszych podmiotach medycznych : gabinetach stomatologicznych ,w przychodni rehabilitacyjnej, aptece ,Centrum SPA , warsztatach terapii zajęciowej . Szkoła posiada również własne pracownie szkolne : pracownię pielęgnowania dziecka, pracownię muzyczną z możliwością nauki gry na pianinie, pracownię plastyczno-techniczną , pracownię arteterapii, organizacji czasu wolnego, pracownię pierwszej pomocy przedmedycznej , masażu suchego oraz ćwiczeń przedklinicznych.
W związku z rozpoczęciem kształcenia na kierunkach technik dentystyczny oraz technik elektroradiolog powstają nowe pracownie : protetyczna oraz RTG.

 

 

Dzięki doskonale wy­szkolonej kadrze, jak również dużej ilości zajęć praktycz­nych, Studium kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne reali­zowane w placówkach medycznych dają absol­wentom Studium możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, które sta­nowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowa­nych wykładowców, lekarzy i pro­fesjonalistów w dziedzinie stoma­tologii, kosmetyki, masażu i opieki społecznej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwier­dzających kwalifikacje w zawodzie.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada również wła­sną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na podjęcie zatrud­nienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. Realizacja rozsze­rzonego programu nauczania języ­ka obcego zawodowego, sprawia, że słuchacze Studium gotowi są do podjęcia pracy poza granicami kraju. W trakcie nauki słuchacze Studium mają możliwość odbywania praktyk i staży zagranicznych finansowanych z środków Unii Europejskiej. Obecnie słuchacze realizują praktyczną naukę zawodu w Asturii w Hiszpanii w Centrum Rehabilitacyjnym OVIDA.

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:
Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii
Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej
Technik masażysta: SPA & Wellnes
Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes
Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą
Opiekunka dziecięca : Arteterapia
Technik administracji: Organizacja pracy rejestracji medycznej , sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie
Technik farmaceutyczny : zielarstwo , homeopatia, dermoknsultacja
Technik dentystyczny: Elementy implantologii i technologia CAD /CAM

Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na pro­pozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego spra­wiają, że przed absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą.

 

 

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie

ul. Stanisława Dąbka 1 ,75- 354 KOSZALIN

www.szkolymedyczne.eu

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments