“Świat emocji” w Przedszkolu Miejskim nr 3

Podsumowując pracę Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w mijającym roku należy podkreślić, że jednym z tegorocznych sukcesów jest realizacja Projektu profilaktycznego ” Świat emocji”.

 

Jego wartość to 42 392,55 zł, z czego 40 492,58 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg znajdujących się w Rozdziale 85 154 “Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Pozostałe środki to wkład własny placówki oraz dofinansowanie Rady Rodziców.

Przygotowaniem projektu zajęła się we wrześniu 2019 roku dyrektor przedszkola pani Joanna Libera.

Grupę docelową stanowiły dzieci 5,6-letnie wraz z rodzicami.

Jego celem było:

 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Podniesienie jakości komunikacji międzyludzkiej w przedszkolu i w rodzinach wychowanków.
 • Uświadomienie rodzicom zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci wynikających z obcowania ze sprzętem elektronicznym.
 • Uświadomienie rodzicom wpływu mediów i urządzeń elektronicznych na pojawiające się u dzieci stany frustracji, które w przyszłości mogą skutkować skłonnością do uzależnień, w tym alkoholizmu.

Wniosek o przyznanie środków został pozytywnie zaopiniowany. Jego realizacja nie była łatwa z uwagi na okres pandemii. Rozpoczęła się 01.02.2020 a zakończyła 30.11.2020 r.

Niestety, niektóre z zaplanowanych działań nie mogły się odbyć. Jednak udało się wprowadzić w projekcie zmiany i dostosować go do panujących obostrzeń.

Ostatecznie w ranach jego realizacji:

 • Przeprowadzono akcję informacyjną wśród rodziców;
 • Pozyskano mapę do celów projektowych i wykonano projekt architektoniczny niezbędny do modernizacji placu zabaw;
 • Zakupiono i zamontowano certyfikowany plac zabaw w kształcie domku z balkonikiem i zjeżdżalnią, 4 bujaki sprężynowe i piaskownicę z pokrowcem ” Oaza spokoju”;
 • Przeprowadzono on-line “Pozytywna dyscyplina-warsztaty skutecznej komunikacji z dzieckiem” (dla rodziców) – 15 godzin;
 • Przeprowadzono on- line “Pozytywna dyscyplina w przedszkolu-warsztaty dla nauczycieli”;
 • Zakupiono materiały szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli;
 • Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci;
 • Przeprowadzono warsztaty “Moje emocje”- zajęcia dla dzieci prowadzone przez nauczycieli przedszkola ( zakupiono program multimedialny MOC EMOCJI, zakupiono laptopa z oprogramowaniem do pracy z programem MOC EMOCJI, zakupiono telewizor wielkoformatowy do wykorzystania podczas realizacji projektu, prowadzono zajęcia 3 grupy x 5 zajęć po 30 minut).

Realizatorami projektu byli nauczyciele placówki oraz psycholog- trener pozytywnej dyscypliny, pani Marta Ustianowska.

Przyznane wsparcie finansowe bezpośrednio przyczyniło się do poszerzenia oferty placówki, kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.

Realizacja warsztatów “Moje emocje” z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wzbudzała ogromne zainteresowanie naszych wychowanków. Natomiast nowe urządzenia i sprzęt na placu zabaw wspomaga rozwój ruchowy i przyczynia się do rozładowywania negatywnych emocji, służy skutecznej relaksacji dzieci.

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments