Stacja Jakości Powietrza w Kołobrzegu

W grudniu 2017 r. zakupiono i uruchomiono manualną stację pomiarową jakości powietrza zlokalizowaną na os. Ogrody, w północno – wschodniej części miasta Kołobrzeg w strefie uzdrowiskowej B w Kołobrzegu.

 

Stacja bada zawartość PM10 oraz B(a)P w powietrzu. Celem pomiarów prowadzonych na stacji jest uzyskanie wyników zanieczyszczeń dla obszaru tła miejskiego dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza.

Od 1 stycznia 2018 r. stacja włączona została do Państwowego Monitoringu Środowiska a wyniki z tych pomiarów są wykorzystywane w rocznych ocenach jakości powietrza.

Wyniki pomiarów stacji pomiarowej jakości powietrza zlokalizowanej w Kołobrzegu przy ul. Zółkiewskiego dostępne są pod adresem.

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments