Sprawdź wykaz kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2020

Wójt Gminy Ustronie Morskie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2020.

 

N podstawie art. 37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamia się, że:

  1. Przygotowano projekt uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie.
  2. Projekt uchwały przygotowano na wniosek organizatora kąpielisk: Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Ustroniu Morskim.
  3. Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, Referacie Gospodarki Nieruchomościami ,Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa ( pok. nr 6), w godzinach pracy urzędu.
  4. Propozycje zmian oraz uwag można składać w formie pisemnej od 04 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r. na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: sekretariat@ustronie-morskie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag oraz propozycji zmian jest Wójt Gminy Ustronie Morskie.
  6. Zawiadomienie umieszcza się:
  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie ( parter obok pokoju nr 5)
  2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Ustronie Morskie pod adresem: www.ustronie-morskie.pl

 

Załączniki:

Projekt uchwały

Załącznik mapowy nr 1 Kąpielisko Sianożęty Radar 2020

Załącznik mapowy nr 2 Kąpielisko Sianożęty Neptun 2020

Załącznik mapowy nr 3 Kąpielisko Ustronie-Nadbrzeżna 2020

Załącznik mapowy nr 4 Kąpielisko Fregata 2020

Załącznik mapowy nr 5 Kąpielisko Ustronie-Centralna 2020

Załącznik mapowy  nr 6 Kąpielisko Ustronie-Muszla 2020

 

Fot. UG Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments