Spotkanie w sprawie Wschodniej

W dniu 21 maja 2019 r. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska spotkała się z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w strefie nadmorskiej, przy ulicy Wschodniej. W związku z uzyskanym dofinansowaniem na przebudowę ulicy Wschodniej i krótkim terminem na realizację tego zadania, rozmowy dotyczyły problemów związanych z prowadzeniem tej inwestycji.

Według szacunków Urzędu prace musiałby rozpocząć się w drugiej połowie sezonu letniego, co wiązałoby się ze znacznymi utrudnieniami drogowymi i dostępnością znajdujących się tam obiektów turystycznych.

Zakres inwestycji to:

przebudowa nawierzchni jezdni, wyniesione skrzyżowanie ul. Wschodniej z ul. Morawskiego
przebudowa i budowa chodników, zjazdów i dojść do posesji zlokalizowanych w obrębie ulic z kostki betonowej,
budowa ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej,
budowa stanowisk parkingowych (48 szt.),
rozbudowa kanalizacji deszczowej z przyłączami,
przebudowa oświetlenia ulicznego (nowe słupy i oprawy oświetleniowe),
usunięcie kolizji z innymi sieciami,
usunięcie drzew i krzewów kolidujących z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W trakcie rozmów ustalono, że prace nie spowodują całkowitego zamknięcia remontowanej ulicy. Wykonawca będzie musiał tak zaplanować prace i organizację ruchu, aby ulica Wschodnia była przejezdna. Nie budzi wątpliwości fakt, że przebudowa drogi jest niezbędna, dyskusja dotyczyła możliwości przesunięcia terminu jej wykonywania, oraz alternatywnych możliwości dojazdu do zlokalizowanych w tym rejonie obiektów. Wniosek o przesunięcie terminu został przez Miasto złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przyznane dofinansowanie to 2.292.000 zł (50% planowanej wartości inwestycji)

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments