Rozpoczynamy nabór na członków komitetu rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Kołobrzeg w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji będzie prowadzony w dniach od 9 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r.

Kandydat na Członka Komitetu składa wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej do dnia 29 lipca 2019 r.: pocztą na adres Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godz. urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30.

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz listy poparcia dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 oraz w wersji elektronicznej do pobrania na
stronach www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu, www.kolobrzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments