Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022 / 2023.

 

 

28 luty 2022 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się  rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  (Nr 5, 6, 8, 9)  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 14.02.2022 r., godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub na stronie Miasta – www.kolobrzeg.pl w zakładce Edukacja.

WAŻNE!

  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 14 marca 2022 r., do godz. 14.00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5.  Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 28.03.2022 r. godz. 12.00 do 01.04.2022 r. godz. 14.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia zmienia się status kandydata z “zakwalifikowanego”  na „przyjętego”.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/22 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR IV/45/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Informacja Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych

 

Foto: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments