Rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy

1 lipca rusza ostatnia rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w ramach projektu: “SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”. Wnioski o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego można składać do 23 lipca 2021 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pok. 328, ul. Przemysłowa 8.

 

 

Wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi 22 000 zł.

Wsparcie pomostowe finansowe można uzyskać na 6 miesięcy – 1 000 zł i na kolejne 6 miesięcy – 800zł na jedno stanowisko pracy.

O dotację mogą się ubiegać:

  • osoby fizyczne ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
  • podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
  • podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Dotacje udzielane są na tworzenie nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób ubogich pracujących;
  • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne i/lub podmiot) przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z doradcą OWES oraz wypełnić wymaganą dokumentację zgłoszenia do projektu.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wdraża i realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej (animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej), aby zwiększać zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej, tworzyć warunki do funkcjonowania PES, a także wzmacniać ich konkurencyjność. Sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i ogranicza ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments