Regionalny Program operacyjny- ankieta

Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

właścicielem domów jednorodzinnych,
właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych, w których mieszkanie posiada własne źródło ciepła,
najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych, w których mieszkanie posiada własne źródło ciepła (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),

będą mogły otrzymać dotację w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

właścicielem budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg zainteresowane przystąpieniem do projektu:

będą mogły otrzymać wsparcie na:

częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego (wykonanie izolacji cieplnej ścian, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i modernizację instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
Wysokość dotacji – kwota ryczałtowa 25 000 zł.

pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego (wykonanie izolacji cieplnej ścian, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
Wysokość dotacji – kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Do wsparcia finansowego w ramach działania 2.15 będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.

WYPEŁNIONE ANKIETY MOŻNA SKŁADAĆ DO 10 LIPCA – w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU MIASTA lub bezpośrednio w WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA lub mailowo na adres p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments