Ratownicy świętują! Za nimi kolejny rok ciężkiej pracy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest jedną z największych stacji pogotowia w kraju. Dysponuje 89 zespołami ratownictwa medycznego (w tym 7 sezonowych) w 47 miejscach stacjonowania.

 

 

– W naszych filiach dyżuruje w sumie 874 ratowników medycznych – w koszalińskiej filii 49. Zespoły ratownictwa medycznego WSPR wykonują rocznie ponad 170 tys. wyjazdów ratujących życie. Największa liczba interwencji w skali roku jest w Szczecinie (ponad 50 tysięcy), w Koszalinie (blisko 15 tysięcy) i w Stargardzie (blisko 10 tysięcy) – mówi Paulina Targaszewska, rzecznik WSPR w Szczecinie.

WSPR posiada 132 ambulanse wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki łączności. Zespoły wyposażone są w defibrylatory z możliwością teletransmisji zapisu EKG do ośrodków kardiologii inwazyjnej. System teletransmisji EKG umożliwia przesłanie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG z defibrylatora zespołu ratownictwa medycznego wraz z wynikami pomiarów parametrów życiowych pacjenta do lekarza-konsultanta w ośrodku kardiologii inwazyjnej, umożliwia specjalistyczną konsultację i wczesną właściwą kwalifikację pacjenta do ewentualnej angioplastyki.

Wszystkie zespoły wyjazdowe WSPR wyposażone zostały w urządzenia do automatycznego masażu serca. Urządzenie to zapewnia utrzymanie na normalnym poziomie przepływu krwi w mózgu i w mięśniu sercowym podczas akcji ratunkowej, można je nazwać „dodatkowym ratownikiem”. Dla zwiększenia bezpieczeństwa  ratowników medycznych i pacjentów, wszystkie zespoły ratownictwa medycznego WSPR są wyposażone w czujniki tlenku węgla.

– Najczęstsze powody wezwań naszych zespołów to udary, problemy neurologiczne i kardiologiczne, wypadki komunikacyjne oraz różne urazy. Niestety wciąż zdarzają się także wezwania niezasadne – pacjenci dzwonią po pogotowie i proszą o wykonanie badań na życzenie, przepisanie recepty lub transport do szpitala. Oczywiście takie zgłoszenia nie są przyjmowane, ponieważ nie są to zadania Państwowego Ratownictwa Medycznego – dodaje Targaszewska.

– Z okazji ich święta życzę wszystkim ratownikom medycznym dużo zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, szacunku ze strony pacjentów oraz spokojnych dyżurów.  Oby ten trudny czas pandemii jak najszybciej minął – mówi Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie.

Warto wspomnieć, że kolejne setki ratowników medycznych pracują w szpitalach oraz innych ośrodkach zdrowia.

Nasza redakcja przyłącza się do życzeń skierowanych do ratowników medycznych. Wszystkim życzymy wielu pięknych chwil w życiu oraz dalszej wytrwałości w niesieniu pomocy innym.

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments