Przebudowa ulicy Słonecznej i Osiedlowej w Ustroniu Morskim

Szanowni Mieszkańcy, podczas XXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 stycznia 2021 roku, poruszony został temat przebudowy ulicy Słonecznej i Osiedlowej w Ustroniu Morskim.

 

 

Szanowni Państwo, koszt tej inwestycji będzie wynosił niespełna dwa miliony złotych, a 50% dofinansowania będzie pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Potwierdzamy, że Gmina Ustronie Morskie znalazła się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania, jednak lista ta musi uzyskać jeszcze zatwierdzenie Prezesa Rady Ministrów.

Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić kilka spornych informacji związanych z planowaną przebudową:

1. Ulica Słoneczna, na chwilę obecną, na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej, nie posiada statutu drogi publicznej;

2. Gmina ma pełną informację dotyczącą tonażu pojazdów dopuszczonych po tej drodze do ruchu;

3. W projekcie nie ma ograniczeń w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów poruszających się po drodze. Urząd Gminy, który przygotowywał projekt, poinformował o tym fakcie mieszkańców gminy podczas obrad sesji.

a) Link do całej sesji https://www.youtube.com/watch?v=5LpEZqIEfdw

– odpowiedź Anny Pietkowskiej kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 1:01:31

 

4. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia na tymczasową nawierzchnię drogi, jaką stanowią płyty drogowe, w ramach dofinansowania, o które stara się Urząd Gminy;

5. Przewidziane roboty mieszczą się w granicach pasa drogowego, można więc sklasyfikować je jako przebudowę drogi, gdyż nie prowadzą do zmiany granic pasa drogowego;

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która realizowana będzie w ramach przebudowy ulicy Słonecznej i Osiedlowej objęta jest odrębnym projektem budowlanym;

7. Podczas trwania inwestycji, planowana jest budowa przykanalików wodnych i kanalizacyjnych do działek budowlanych, która realizowana będzie na podstawie zawartych z mieszkańcami porozumień;

8. W okresie gwarancji inwestor nie dopuszcza prowadzenia robót naruszających konstrukcję drogi, jednak dołożymy wszelkich starań, aby właściciele działek sąsiadujących z pasem drogowym, podłączyli się do sieci w trakcie realizacji inwestycji

Szanowni Państwo, chcielibyśmy z całą stanowczością podkreślić, że oficjalne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy w tym realizowanych inwestycji znajdują się:

– na stronie www.ustronie-morskie.pl

– w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.ustronie-morskie.pl/

– na profilu gminy na portalu Facebook – https://www.facebook.com/gmustroniemorskie

– w aplikacji Hello City; https://www.hellocity.pl/

Link do całej XXIX Sesji Rady Gminy https://www.youtube.com/watch?v=5LpEZqIEfdw

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje w tej lub innej sprawie, zapraszam do kontaktu z pracownikami urzędu.

 

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments