Protest przedsiębiorców w sprawie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Grupa inicjatywna ds. regionu Pomorza Środkowego, złożyła do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego protest w sprawie planowanego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej dotyczącego zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku.

 

Zgodnie uważamy, że pozbawienie Słupska, a tym samym całego regionu, tak ważnej instytucji rządowej jest działaniem na jego szkodę. Ma to znaczący wpływ na działanie firm i osób związanych z gospodarką morską. Pismo zostało złożone w imieniu instytucji otoczenia biznesu Naszego Regionu m.in. Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Loży Koszalińskiej BCC, Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców.

 

Poniżej pełna treść pisma w tej sprawie.

“Szanowny Panie Premierze,
W związku z oficjalnymi informacjami o projekcie rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku,
stanowczo protestujemy przeciwko zrealizowaniu tego projektu.
Urząd Morski w Słupsku jest najważniejszą instytucją rządową na terenie
Ziemi Słupskiej oraz jedną z ważniejszych w Regionie Pomorza Środkowego. Jego
likwidacja znacznie pogorszy standard obsługi osób i firm związanych z gospodarką
morską całego Regionu. Z tego powodu Urząd Morski w Słupsku nie powinien zostać
zlikwidowany.
Alarmujemy, że przedmiotowe działanie jest jawnym działaniem na szkodę
Regionu Pomorza Środkowego, pomimo zapewnień przedstawicieli partii rządzącej
o podejmowaniu wszystkich możliwych działań na rzecz jego rozwoju. Państwa
działania są niespójne i chaotyczne, powodujące tym samym brak wiary
mieszkańców Pomorza Środkowego w Państwa dobre intencje i troskę o rozwój
naszej małej ojczyzny.
Przedstawiciele Pańskiego Rządu oraz środowisk związanych z rządzącym
obozem politycznym wielokrotnie zapewniali, że wzmocnienie małych miast,
a szczególnie tych które utraciły status miast wojewódzkich w latach 90-tych
ubiegłego wieku jest jednym z priorytetów Rządu. Tymczasem dopuszczając ten
projekt do realizacji przyczynią się Państwo do jeszcze większej marginalizacji
Pomorza Środkowego i tym samym do zahamowania harmonijnego rozwoju
wszystkich regionów Polski.
Szanowny Panie Premierze. W imieniu środowiska gospodarczego Pomorza
Środkowego apelujemy o wycofanie tego szkodliwego dla naszego regionu projektu
rozporządzenia oraz zachowanie ważnej i potrzebnej instytucji wspomagającej
rozwój gospodarczy tej części Polski.
Łącząc wyrazy szacunku;
Piotr Huzar – prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Roman Biłas – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
Wiesław Zinka – Kanclerz Loży Koszalińskiej Business Centre Club
Sławomir Michalik – Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie”

 

Fot. umsl.gov.pl

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments