Prezentacja sprzętu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego

W czwartek 1 października 2020 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu odbyła się prezentacja sprzętu i wyposażenia zakupionego na potrzeby funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego.

 

 

Podczas zwołanej konferencji prasowej starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego Andrzejem Skwarkiem zaprezentowali sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby funkcjonowania straży.

Straż zaopatrzona została w odzież ochronną, sprzęt niezbędny do realizacji zadań: latarki, lornetki i fotupułapki oraz łódź wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową i dron z kamerą termowizyjną. Obecnie czekamy na samochód o napędzie 4×4. W połowie października, po odbyciu specjalistycznych szkoleń Społeczna Straż Rybacka rozpocznie swoją działalność na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Jak mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski – „Na bieżąco trwa nabór na strażnika, osoby zainteresowane mogą składać swoje podanie w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu”.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”.

W prezentacji wzięli udział: wicestarosta Jacek Kuś, członkowie Zarządu Powiatu Helena Rudzis-Gruchała i Mirosław Tessikowski oraz zaproszeni goście: wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, komendanci służb mundurowych: policji, straży pożarnej i straży granicznej, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Artur Wasiewski oraz Prezes Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” Bogdan Błaszczak i dyrektor biura SRLGD Tomasz Grobla.

 

Źródło.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments