Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z póź. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).

 

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni , dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także kontrole czy przeprowadzono badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów (szamba , zbiorniki osadu przydomowych oczyszczalni ścieków). Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków muszą okazać certyfikat zgodności zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków z obowiązującymi przepisami, normami.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości którzy nie spełnili obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie dokonali opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, nie dokonały badań ścieków nie przeprowadziły kontroli szczelności zbiorników ) powinny to uczynić niezwłocznie.
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

Burmistrz Gościna

 

Źródło: Gmina Gościno

 

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments