Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]

W poniedziałek 14 października 2019 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał nagrody I i II stopnia dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek Powiatu Kołobrzeskiego. Nagrody I stopnia otrzymało 9 dyrektorów szkół i placówek, natomiast nagrody II stopnia zostały wręczone 10 nauczycielom.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego I stopnia otrzymali:

Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych,
Halina Schulz – Tkacz – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
Joanna Szymańska – dyrektor SOSW „Okruszek”,
Barbara Wolańska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
Dominika Pfeif – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego,
Józef Skorupiński – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika,
Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak,
Lech Pieczyński – dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy,
Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego II stopnia otrzymali:

Mariola Rogulska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego (Zespół Szkół Policealnych),
Katarzyna Olszak – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych oraz hotelarskich (Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego),
Jolanta Kapelańczyk – nauczyciel informatyki (Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza),
Anna Antkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych (Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak),
Arkadiusz Kluska – nauczyciel informatyki (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika),
Zofia Bajko – bibliotekarz (Zespół Szkół im. M. Rataja),
Justyna Pilarczyk – pedagog (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
Beata Dąbrowska – nauczyciel plastyki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
Anna Leśniewska – nauczyciel oligofrenopedagog (SOSW „Okruszek”),
Wojciech Broniecki – nauczyciel wychowania fizycznego (Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy).
Ponadto Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Joanna Szymańska – dyrektor SOSW „Okruszek”, zaś Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza.

 

 

Fot. Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments